Пам'ятки Верхнього
палеоліту на території Волині

Липа. 32—22 тис. р. до н.е.

Велику групу різночасових верхньопалеолітичних пам'яток виявлено поблизу с. Липа Рівненської обл. Зокрема, на стоянці Липа І простежено рештки заглибленого овального житла, підлога якого була викладена кам'яними плитками, а на стоянці Липа VIII вивчено рештки п'яти поселень з вогнищами, рештками фауни (мамонт, північний олень та ін.), кістяними та роговими знаряддями, численними кам'яними виробами.

Бармаки.

 На околиці м.Рівне, в урочищі Бармаки виявлено поселення з багатими рештками матеріальної культури мисливців на мамонтів: кістяними та роговими знаряддями, прикрасами з мушель, численними кам'яними знаряддями. Простежено вірогідні рештки житла, вогнищеві плями.