Хронологія розвитку
України під час перебудови

1983 р.
Запоріжжя
04.01 — у Кривому Розі розпочалося спорудження заводу ве­ликопанельного домобудування.
Київщина, Наддніпрянщина
12.01 — помер колишній го­ло­ва президії Верховної Ради СРСР М.Підгорний.
Північне Причорномор’я
16.01 — в Одесі розпочав ро­боту спеціалізований завод “Парасоля”.
Галичина
23.01 — на Тернопільському виробничому об’єднанні “Ват­ра” освоєно серійне виробництво щілинних світловодів.
Наддніпрянщина
04.04 — почато промислову експлуатацію Яблунівського газоконденсатного родовища (Полтавська область).
Галичина
05.05 — у Львові створено Інс­титут проблем природокористування.
Галичина
Весна — після арешту та за­судження Йосипа Терелі головою “Ініціативної групи захисту прав віруючих і церкви в Украї­ні” обрано Василя Коб­рина.
1983 р.
Північне Причорномор’я
15.07 — почалося будівництво третьої черги Північно-Кримсь­кого каналу (Херсонсь­ка область).
Закарпаття, СРСР
25.07 — закінчено будівницт­во трансконтинентального га­зо­проводу Уренгой—Помари—Ужгород загальною довжиною 4451 км.
Наддніпрянщина
Серпень — на Дніпровському металургійному заводі (м.-Дніп­родзержинськ) відбувся пуск киснево-конверторного комплексу.
Київщина
Жовтень — в Києві заарештовано перекладача, письменника, правозахисника Валерія Мар­ченка.
Київщина
07.09-—13.09 — у Києві відбувся ІХ Міжнародний з’їзд сла­вістів.
Галичина
14.11 — на Львівському ав­то­бусному заводі вперше в іс­то­рії автобусобудування СРСР почали випускати дизельний двигун.
Волинь
28.12 — постанова Ради мі­ніст­рів УРСР про створення Шаць­кого національного природного парку, а в червні парк за­кла­дено на те­риторії 32-тис.га.1984 р.
Галичина
16.01 — у м. Львові став до ладу головний складальний конвеєр об’єднання “Львівхім­сіль­маш”.
Наддніпрянщина
31.03 — в с.-Гоголеве Ши­шаць­кого району Полтавської області відкрито заповідник-музей письменнику Миколі Гоголю.
Галичина
Березень — початок видання “Хроніки католицької церкви на Україні”, яка знайомила громадськість з фактами політичних репресій в республіці.
Київщина
04.04 — на 79-році життя помер авіаконструктор Олег Антонов.
Донеччина
06.05 — у концтаборі на Уралі помер один із засновників Української Гельсінської Групи Олекса Тихий.
Київщина
05.09 — у Пермському таборі особливого режиму помер член Української Гельсінської групи Юрій Литвин.
Галичина
07.09 — помер верховний ар­хіє­пископ Української греко-католицької церкви, патріарх і кардинал, митрополит Київсь­кий і Га­лиць­кий Йосип Сліпий.
Наддніпрянщина
03.10 — у смт. Опішня Пол­тавсь­кої області став до ладу новозбудований завод з ви­го­товлення керамічних виробів.
Поділля
16.10 — у м. Вінниця відкрився перший в області Бу­ди­нок книги.
Наддніпрянщина
17.10 — у м. Переяслав-Хмель­ницькому відкрито музей хліба.
Крим
13.11 — створено гамма-телескоп для Кримської астрофізичної обсерваторії.
Наддніпрянщина
07.12 — у м. Полтаві введено в дію новий аеровокзал.
Запоріжжя
10.12 — на Запорізькій АЕС дав струм перший енергоблок потужністю 1-млн.-кВт.1985 р.
Волинь
11.01 — у Луцьку почала дія­ти зональна гідрометереологічна обсерваторія.
Північне Причорномор’я
Січень — в м. Одесі введено в дію перший з сорока прича­лів вугільно-рудного комплексу порту “Південний”.
Галичина
Січень — у Львові відкрито перший в Україні аптекодіючий музей. 
Україна, СРСР
07.05 — ЦК КПРС ухвалив по­станову “Про заходи щодо по­долання пияцтва та алкоголізму”.
Київщина
21.05 — пленум ЦК Ком­пар­тії України ухвалив постанову про скликання чергового ХХVІІ з’їзду КПУ та про підсумки квітневого (1985 р.) пле­нуму ЦК КПРС.
Крим
Грудень — у м. Севастополі завершено спорудження заводу залізобетонних виробів — одного з найбільших в УРСР.
Північне Причорномор’я
Грудень — у м. Іллічівську Одеської області завершено бу­дівництво першої черги найбільшого на Чорному морі рибного порту
1986 р.
Поділля
02.01 — Постановою Ради мі­ніст­рів УРСР у м. Хмель­ниць­кому створено художній музей.
Київщина
09.01 — перший рейс здійснив найбільший у світі літак “Руслан” (Ан-124), сконструйований в КБ О.-Анто­нова.
Київщина
26.04 — аварія на 4-му енер­гоблоці Чорнобильської АЕС — найбільша техногенна катастрофа ХХ століття.
Київщина
03.05 — футболісти київського “Динамо” вдруге виграли Кубок володарів кубків європейських країн.
Полісся
Жовтень — у Чернігівській області розпочато будівництво нового міста для постійного проживання працівників Чор­но­бильської АЕС — Славутич.
Київщина
Листопад — завершено будівництво об’єкту “Укриття” над зруйнованим 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС.
Київщина
Грудень — футболіста київського “Динамо” І.-Бєланова визнано кращим футболістом Європи і наго1987 р.
Київщина
17.01 — у Києві створено Раду жінок України. Головою обрано заступника голови Ра­ди міністрів УРСР М.-Ор­лик.
Наддніпрянщина
Лютий — у Запорізькій області на Таврійському гірничозбагачувальному комбінаті  роз­почато  промисловий видобуток марганцевої руди.
Буковина
Квітень — на Лопуш­нянсь­кому родовищі відкрито нову кладову нафти.
Україна, СРСР
30.06 — Верховною Радою СРСР ухвалено Закон СРСР “Про державне підприємство (об’єднання)”.
Київщина
10—11.07 — п’ята сесія Вер­хов­ної Ради УРСР одинадцятого скликання звільнила О.-Ляш­ка від обов’язків Го­ло­ви Ра­ди міністрів УРСР у зв’яз­­ку з ви­хо­дом на пенсію, при­значивши на цю посаду В.Масола.
Буковина, Київщина
03.08 — помер видатний ук­раїнсь­кий актор, сценарист, режисер Іван Миколайчук.
Київщина
16.08 — у Києві засновано не­формальне об’єднання “Українсь­кий культурологічний клуб”1987 р.
Галичина
06.09 — у Львові створена “Українська ініціативна група за звільнення в’язнів сумління”.
Крим
16.10 — у Сімферополі відбулася демонстрація кримських татар з нагоди 66-ї річниці створення Кримської АРСР.
Наддніпрянщина
Жовтень — у Полтаві проходила І всесоюзна конференція з історичного краєзнавства.
Галичина
Жовтень — у Львові виникло культурно-просвітнє товариство Лева.
Галичина
Листопад — створено Комітет захисту Української католицької церкви.
Поділля
22.12 — на Хмельницькій АЕС включено до енергосистеми перший енергоблок потужністю 1млн квт.
Крим
24.12 — Рада міністрів СРСР ухвалила постанову, якою обмежувалась прописка кримських татар в цілому ряді населених пунктів Кримської області.
1988 р.
Полісся
26.03 — місто експлуатаційників Чорнобильської АЕС Славутич прийняло перших новоселів.
Слобожанщина
20.04 — постанова Ради міністрів УРСР про створення літературного музею у м. Хар­кові.
Крим
Квітень—травень — відбулися мітинги кримських татар з протестом проти порушень їхніх національних та громадянських прав.
Україна, СРСР
26.05 — прийнятий Закон СРСР “Про кооперацію в СРСР”.
1988 р.
Київщина
31.05 — постанова Ради міністрів УРСР про передачу окремих об’єктів Києво-Пе­черсь­кого державного історико-куль­тур­но­го заповідника Русь­кій православній церкві.
Київщина
Червень — у столиці України відкрито Центр мікрохірургії ока.
Галичина, Київщина
Липень — Українську громадську групу сприяння виконанню Гельсінських угод перетворено на Українську Гельсінсь­ку спілку (УГС).
Україна
Червень—серпень — святкування 1000-річчя хрещення Русі.
Полісся
08.08 — поблизу м. Сарни Рів­ненської області розпочався демонтаж пускових установок ракет СС-20.
Київщина
13.09 — постанова політбюро ЦК Компартії України про створення комісії політбюро ЦК КП України по додатковому вивченню матеріалів, пов’я­заних з репресіями, які мали місце в період 30—40-х і на початку 50-х років ХХ ст.
Крим
Листопад — у Криму завершено випробування пасажирського судна на підводних крилах "Циклон" — піонера родини газотурбоходів.
Київщина
21.12. — перший випробувальний політ найбільшого у світі транспортного літака Ан-225 (“Мрія”).1989 р.
Закарпаття
05.01 — постанова РМ УРСР “Про створення державного природного національного заповідника “Синевир”.
Україна, СРСР
12—19.01 — всесоюзний пе­ре­пис населення, згідно даних якого в Україні зареєстровано 51.452.034 особи. Українці складали 37419053 особи, тобто 72,7% усього населення УРСР.
Запоріжжя
Січень — колектив запорізького заводу “Комунар” освоїв нову модель автомобіля “Тав­рія”.
Київщина
11.02 — установча конференція Товариства української мо­ви ім. Т.-Г.-Шевченка.
Київщина
Лютий — у Києві створено ко­мітет по відновленню Ук­раїнсь­кої автокефальної право­славної церкви.
Київщина
04.03 — установча конференція Українського історико-про­світницького товариства “Меморіал”.
Закарпаття
Березень — створено То­ва­риство угорської культури.
Галичина
26.04 — у  Львові на мітингу-пам'яті Чорнобильської тра­гедії вперше у міcті було піднято синьо-жовтий прапор.
1989 р.
Галичина, Київщина
Квітень — поява перших не­фор­мальних видань в Україні: часописи “Вибір” (Київ), “Віль­на Україна” (Дрогобич), “Поступ” (Львів).
Галичина
25.05 — у м. Львові відбулася установча конференція Сту­дентського Братства.
Наддніпрянщина
Травень—червень — у с.-Опіш­ня Полтавської області відбувся республіканський симпозіум з гончарства. 
Закарпаття
20.06 — Постановою Ради мі­ністрів УРСР у  м. Му­ка­че­ве створено історичний музей.
Донеччина, Галичина
15—26.07 — страйк шах­тарів на багатьох вугледобувних підприємствах з вимогами соціально-економічного харак­теру.
Крим
Серпень — кримські татари розбили “наметове містечко”, що мало привернути увагу громадськості до проблем пе­ре­селення репресованого народу на історичну батьківщину.
Київщина
3.09 — у с. Стрітівка Київсь­кої області відкрито першу шко­лу кобзарського мистецтва.
Галичина
Жовтень — у Львові відновлено діяльність Наукового товариства імені Шевченка як спадкоємця НТШ з 1873 ро­ку.1989 р.
Київщина
08—10.09 — установчі збори Народного руху України за перебудову.
Буковина
Вересень — у Чернівцях відбувся І Республіканський фестиваль української сучасної пісні “Червона рута”.
Галичина
21.10 — на установчому з’їзді у Львові Українська національна партія проголосила своєю метою відновлення Ук­раїнської Народної Республіки в етнічних межах.
Київщина
28.10 — Верховна Рада УРСР ухвалила Закон УРСР “Про мови в Українській РСР”, що забезпечував українській мові статус державної. 
Наддніпрянщина
3.11 — постановою Ðàäè ì³­í³ñò­ð³â ÓÐÑÐ у ñìò. Îï³øí³ Ïîë­òàâської області створено äåðæàâíий ìóçåй-çàïîâ³äíèê óêðà¿íñüêîãî ãîí÷àðñòâà.
Слобожанщина
07.11 — ВО “Харківський за­вод електроапаратури” спільно із західнонімецькою фірмою ІПС випустили першу партію персональних комп’ютерів. 
1990 р.
Дoнеччина
10.01 — у Донецьку відбулась установча конференція регіонального товариства греків України.
Київщина
25.01 — засідання комісії при Верховній Раді УРСР по сприянню у забезпеченні прав та інтересів реабілітованих і створенні пам’ятників жертвам репресій, що мали місце в 30—40-х і на початку 50-х років ХХ ст.
Галичина, Поділля, Полісся, Київщина
21.01 — створено живий ланцюг — “Українська хвиля” — з нагоди проголошення Дня соборності України.
Галичина
23.01 — у Преображенській церкві м. Львова відбувся Собор Української католицької церкви, який проголосив рішення псевдособору 1946 р. недійсним і легалізував УГКЦ.
Київщина
05.06-—06.06 — у м. Києві відбувся перший всеукраїнський собор Української автокефальної православної церкви, який проголосив незалежність УАПЦ і вихід її з підпорядкування Московського патріархату.
Київщина
16.07 — Верховна Рада УРСР ухвалила “Декларацію про державний суверенітет України”.
1990 р.
Київщина
18.07 — сесія Верховної Ради УРСР розглянула заяву депутата Володимира Івашка про його відставку з посади голови Верховної Ради УРСР і за­довольнила її. З 23.07 до 5.12 головою ВР був Л.-Крав­чук, з 5.12.90-р. до 11.05.94-р. — І.-Плющ, першим заступников В. Дурдинець, заступником — В.Гриньов.
Київщина
24.07 — згідно з рішенням Київради на будинку міської ради піднято національний жовто-блакитний прапор.
Галичина
01.08 — у м. Червонограді Львівської області демонтовано пам’ятник В. Леніну.
Київщина
03.08 — Верховна Рада УРСР ухвалила Закон “Про еко­номічну самостійність Ук­раїнсь­кої РСР.
Запоріжжя
03—05.08 — відбулося всеукраїнське свято Дня ко­заць­кої слави, присвячене 500-річчю українського ко­зацтва.
Наддніпрянщина
12.08 — поблизу Лубен Пол­тавсь­кої області насипано Кур­ган скорботи в пам’ять лю­дей, які загинули від голодомору 1932—1933 років. 
Київщина
02—17.10 — політичне го­лодування студентів на Жовт­невій площі Києва (нині-— Майдан Незалежності).1991 р.
1991 р.
Україна, Італія
16.01 — Папа Римський Іоанн Павло ІІ запровадив в Україні греко-католицьку і ка­то­лицьку церковну ієрархію.
Крим
12.02 — Верховна Рада УРСР ухвалила постанову про від­новлення Кримської АРСР.
Галичина
16.02 — у приміщенні Львівсь­кого театру опери та балету відбулись об’єднані сесії Івано-Франківської, Львівської та Тер­но­пільської обласних рад народних депутатів, які отри­мали назву Галицької Асамблеї.
Україна, СРСР
17.03 — за підсумками всесоюзного референдуму в УРСР 70,16% його учасників проголосували за збереження СРСР і 80,17 % — за існування України в складі СРСР на засадах декларації про Дер­­жавний суверенітет України.
Донеччина, Галичина, Наддніпрянщина
1.03 — розпочався загальний страйк донецьких шахтарів. Страйкували 49 шахт регіону (40% загальної кількості): 15 шахт і 3 шахтобудівельні організації в Донецьку, 8 шахт у Селидовому, 7 – у Чер­во­но­ар­мійську, 4 – в Павлограді Дніпропетровської області, по одній – у Харцизьку та Ли­си­чанську. Акцію підтримали 22 вугільні підприємства Львівщини. Шахтарі  вимагали надати Декларації про державний суверенітет України статусу конституційного акту.1991 р.
Україна
17.04 — Верховна Рада УРСР ухвалила закон УРСР про реабілітацію жертв політичних репресій, безпідставно засуджених за антирадянську агітацію, порушення закону про відокремлення церкви від держави, а також членів ОУН-УПА у кримінальних спра­вах, в яких немає доказів про їх причетність до вбивства та інших насильницьких дій.
Північне Причорномор'я
22.04 — у Миколаєві створено інститут імпульсних процесів і технологій.
Київщина
23.04 — вищий законодавчий орган республіки ухвалив закон про свободу совісті та релігійні організації.
Волинь
5—9.06 — у Луцьку пройшов фестиваль співаної поезії та авторської пісні “Оберіг-91”.
Київщина
06.06 — відкрився перший в Україні гуманітарний ліцей при Київському державному університеті ім. Т. Шевченка.
Запоріжжя
07.06—09.06 — у Запоріжжі відбувся Всеукраїнський фестиваль народного мистецтва “Хортиця”, присвячений 500-річчю українського козацтва.
Полісся
11.06 — постановою Вер­хов­ної Ради УРСР вирішено іменувати місто Ровно — Рівне, а Ровенську область — Рів­ненсь­кою.1991 р.
Галичина
15.06 — на базі Львівського відділення Інституту ботаніки створено Інститут екології Карпат.
Наддніпрянщина
19.06 — президія АН УРСР прийняла постанову “Про створення у м. Дніпропет­ровсь­ку Інституту екології та природокористування До­нець­ко-Придніпровського регіону АН УРСР”.
Крим
Червень — у Сімферополі після 70-річної перерви скликано курултай — збори повноважних представників кримськотатарського народу.
Північне Причорномор'я
Червень — у Болграді Одесь­кої області відбувся перший з’їзд болгар СРСР.
Київщина
11.07 — президія Академії наук УРСР прийняла рішення про створення Міжнародного математичного центру.
Наддніпрянщина
24.07 — Батурин. Урочисте відкриття пам'ятної плити гетьману Івану Мазепі.
Галичина
Липень — у Івано-Фран­ківську на заводі “Карпат­агро­маш” випущено перший серійний трактор “Прикарпатець”.
Київщина
24.08 — Верховна Рада України ухвалила Акт проголошення незалежності Украї­ни.